رمز

پست ها ی قبل را رمز دار کردم با ی رمز جدید

رمز عکس رو هم عوض کردم

اینجوری بنظرم بهترهچشمک

/ 5 نظر / 68 بازدید
فائزه

عکس که اصلا واسه من باز نشد[ناراحت] چرا رمزدار کردی؟

فائزه

نه هیچکدوم.از خونه هم رفتم باز نشد عزیزم منو با فقط فریاد یا فائزه لینک کن.هرکدوم راحتتری

فائزه

حالا چون باز نمی شه واسه من دلیل نمیشه به من رمز ندیا[عصبانی]

گلی

من از اول تا اینجا خوندم حتا یدونه عکسم ندیدم چراااااااااااااااااااااااا