شروع

با اینکه فردا کلی کار دارم ولی اومدم اینجا و دارم با وبلاگم اشنا میشم!!!ناراحتآخ

 

تو زندگی من اتفاقات زیادی افتاده قهر و باعث شده من عوض بشم...منتظر  انگار دیگه خودمو نمیشناسم....برای همین تصمیم گرفتم ی جایی از خودم بنویسم شاید حالم بهتر بشه....زبان

/ 2 نظر / 56 بازدید

neveshtan vase hamine